Popis projektu

Místo stavby: Kly
Investiční náklady: 10,4 mil. CZK
Hlavní projektant: Ing. Martin Svoboda
Hlavní architekt: Ing. arch. Pavlína Šebestová
Rok: 2022
Stupeň dokumentace: DUR+DSP, DPS, IČ