V rámci inženýrské činnosti vyřizujeme kompletní povolení staveb, které spočívá zejména v:

  • Získání všech kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy
  • Získání vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury
  • Zastupování stavebníka na stavební úřadě

Autorský dozor spočívá v kontrole dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby. Dále autorský dozor řeší případné schválení odchylek a úprav.

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktovat