Nabízíme zpracování projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí občanských a průmyslových staveb. Zpracováváme kompletní projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Nabízíme zpracování projektových dokumentací ve všech stupních:

 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • Dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení)
 • Dokumentace pro vydání společného oznámení záměru (územní souhlas + ohlášení stavby)
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Dokumentace bouracích prací
 • Dokumentace k dodatečnému povolení stavby
 • Dokumentace ke změně stavby před dokončením
 • Pasporty staveb
Prodejna Agrohobby Mělník pohledy

Neváhejte nás kontaktovat

Kontaktovat

V rámci předprojektové přípravy zajistíme veškeré činnosti potřebné jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Jedná se především o geodetické práce, inženýrsko-geologický průzkum (hydrogeologický průzkum, stanovení radonovému indexu pozemku), stavebně-technický průzkum stávajícího objektu apod..
Na projektové dokumentace zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy. Součástí prováděcích projektových dokumentací je podrobný výkaz výměr a položkový rozpočet, který dokonale slouží pro výběr zhotovitele stavby.
Ke každému stavebnímu záměru přistupujeme individuálně. Na počátku spolupráce Vám rádi poradíme se stanovením nutného rozsahu pro daný stavební záměr.

Reference

Více referencí